​Hoài Đức đặc biệt quan tâm vấn đề sinh kế của người dân

12/04/2023 07:57:45 +07:00

Lưu ý hiện thu nhập bình quân của huyện Hoài Đức mới đạt 72 triệu/người/năm, bằng một nửa mức bình quân của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập thể lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm vấn đề sinh kế, tập trung khai thác, phát huy nhằm cải thiện đời sống, thu nhập cho người dân.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 6/4, Thường trực Thành uỷ Hà Nội làm việc với Huyện uỷ Hoài Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, quý I/2023 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Hoàn thành 25/31 tiêu chí xây dựng huyện thành quận

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, huyện Hoài Đức đã bám sát chỉ đạo của thành phố, quyết liệt thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đạt kết quả toàn diện; tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Năm 2022, tổng thu ngân sách huyện đạt hơn 1.623 tỷ đồng; quý I/2023 thực hiện được 376,4 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách năm 2022 thực hiện hơn 3.590 tỷ đồng và quý I/2023, thực hiện 531,7 tỷ. Bên cạnh đó, huyện đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh các quy hoạch; công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng được chỉ đạo quyết liệt. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Năm 2022, huyện triển khai 646 dự án và năm 2023 tiếp tục triển khai 522 dự án.

Trong triển khai Đề án xây dựng huyện thành quận, đối với tiêu chí của huyện, đến nay đã đạt 25/31 tiêu chí; đối với các xã, thị trấn, ngoài tiêu chí cân đối thu chi ngân sách, qua rà soát sơ bộ, đối chiếu với các tiêu chí mới, còn 54/320 tiêu chí chưa đạt.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện, đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 17,1km và đi qua địa phận 12 xã, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 239,63ha. Số ngôi mộ đã kê khai là 2.440 ngôi và huyện đã được bàn giao 769 mốc giới. Đến nay tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 50,4% diện tích đất nông nghiệp (đạt 36,3% trên tổng diện tích). Huyện phê duyệt di dời 2.222 ngôi mộ với số tiền 23,4 tỷ đồng. Hiện, người dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 1.747/2.222 ngôi mộ với số tiền 17,7 tỷ đồng (trong đó 1.409 ngôi mộ đã di chuyển).

Huyện phấn đấu đến hết tháng 6/2023 sẽ giải phóng mặt bằng được 197,9ha (đạt 82,6%). Trong công tác tái định cư, huyện triển khai dự án tái định cư tại xã Đông La (1,2ha) và xã Đức Thượng (1,91ha). Dự kiến khởi công trong tháng 6/2023 và hoàn thành hạ tầng trong tháng 9/2023.

Để huyện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, huyện Hoài Đức đề xuất, kiến nghị với Thành phố 2 nội dung về quy hoạch và cơ chế chính sách. Cụ thể, về quy hoạch, huyện đề nghị thành phố giao huyện lập một số đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thực hiện điều chỉnh cục bộ một số ô chức năng quy hoạch phân khu làm cơ sở huyện triển khai thực hiện. Nghiên cứu đề xuất của huyện về trục Hồ Tây – Ba Vì, xem xét, tổng hợp để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Về cơ chế, chính sách, huyện đề nghị thành phố xem xét, chỉ đạo các sở, ngành sớm hoàn thành công tác kiểm tra, rà soát các dự án chưa được giao đất trên địa bàn, xác định rõ đơn vị nào không đủ điều kiện được tiếp tục triển khai. Xem xét ủy quyền giao huyện tổ chức lập quy hoạch đấu thầu, đấu giá theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phát triển huyện thành quận. Huyện cũng đề nghị thành phố có chủ trương cho phép huyện nghiên cứu lập quy hoạch và đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính mới tại khu vực xã Kim Chung, Sơn Đồng.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị trong thời gian tới, huyện chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là trong quá trình đô thị hóa, phát triển huyện lên quận. Huyện cũng cần quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; quá trình phát triển phải tính đến yếu tố liên kết vùng với tầm nhìn dài hạn. Đồng thời tập trung xử lý các vấn đề về môi trường, nhất là ô nhiễm tại các làng nghề trên địa bàn để tạo môi trường phát triển bền vững.

Coi dịch vụ, du lịch là những lĩnh vực phát triển cốt lõi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hoài Đức là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, nhất là về truyền thống lịch sử, văn hóa, làng nghề, về đất đai, thuận lợi trong kết nối giao thông… Trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân huyện đã nỗ lực, vượt qua khó khăn thách thức, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, mặc dù kinh tế huyện tăng trưởng cao nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ và tăng trưởng chưa đúng tiềm năng, lợi thế của huyện. Công tác quy hoạch còn kéo dài. Kết cấu hạ tầng có tiến bộ, nhưng chưa đồng bộ, nên phần nào ảnh hưởng đến việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện. Vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường các làng nghề, sức cạnh tranh của sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cũng chưa cao. Quá trình xây dựng huyện thành quận, xã thành phường còn nhiều tiêu chí khó, chưa đạt…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát đội ngũ cán bộ, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là tại các phòng, ban và các xã. Chú trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, cụ thể.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo: Tinh thần chung là phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Huyện cũng cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng các dự án trọng điểm của huyện, của thành phố và quốc gia; quan tâm phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, các làng nghề trên địa bàn. Đặc biệt, huyện cần tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển nông nghiệp sạch, chất lượng cao; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Nhấn mạnh phát triển huyện thành quận là nhiệm vụ trọng tâm của Hoài Đức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập thể lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm vấn đề sinh kế của người dân. Lưu ý hiện thu nhập bình quân của huyện mới đạt 72 triệu/người/năm, bằng một nửa mức bình quân của thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị huyện đánh giá kỹ những tiềm năng, lợi thế; tập trung khai thác, phát huy nhằm cải thiện đời sống, thu nhập cho người dân, trong đó, cần coi các lĩnh vực dịch vụ, du lịch là những lĩnh vực phát triển cốt lõi của huyện trong thời gian tới.

Đánh giá cao nỗ lực của huyện Hoài Đức trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô khi đã đạt trên 50%; việc di dời mồ mả cũng đạt trên 50%, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, với những kết quả mà huyện đã đạt được, thành phố đã lựa chọn Hoài Đức là điểm khởi công dự án trong thời gian tới.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện Hoài Đức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội tổng hợp, đưa vào thông báo kết luận rõ việc, rõ tiến độ thực hiện để giúp Hoài Đức kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới./.

Nguồn tin: Dangcongsan.vn