93 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

12/04/2023 07:57:45 +07:00

    Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt đầu tiên

Giới thiệu về chuyên đề:
Kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng việt nam 21/6
Ấn bản số 3 (tháng 6 năm 2018)
Các bài viết về chuyên đề:
    Những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng trước năm 1945
    Chống tham nhũng – Bản lĩnh tiên phong của báo chí
    Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt đầu tiên