Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thanh tra công vụ đối với Sở Giao thông vận tải theo đơn tố cáo.

08/06/2024 09:24:05 +07:00

Ngày 5/6/ 2024, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ra Thông báo số 189/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xem xét báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của ông Giang Bảo Lộc ở ấp Bến Đá, xã Thổ Sơn, Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Theo nội dung đơn tố cáo của ông Lộc, do không trung thực về kê khai lý lịch, ngày 28-2-2017 Sở Nội vụ đã ra quyết định thu hời và hủy bỏ chức danh công chức và ngạch chuyên viên đối với ông Phạm Thanh Bình là Đội phó Đội Thanh tra giao thông huyện Hòn Đất. Nhưng đến giữa tháng 3-2017, đơn vị mới nhận và triển khai Quyết định của Sở Nội vụ, sau đó ông Bình nghỉ việc ở nhà 3 tháng. Nhưng điều đáng nói, sau 3 tháng ông Bình nghỉ việc, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang lại tiếp tục ký Hợp đồng với ông Bình nhưng ghi ngày 1-3-2017 ? và những sai phạm khác…

Ngày 29/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, xem xét báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo thero đơn ông Giang Bảo Lộc, trên cơ sở nội dung báo cáo và kiến nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 105/BC-SNV ngày 20/5/2024, ý kiến của các đại biểu tham dự, Chủ tịch Ủy ban  nhân dân tỉnh kết luận và chỉ đạo giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra công vụ đối với Sở Giao thông vận tải liên quan đến nội dung tố cáo của ông Giang Bảo Lộc và ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang

Chuyên mục Bạn đọc-Pháp luật Tập chí truyền thống và phát triển sẽ theo dõi diễn biến của vụ việc để kịp thời thông tin đến bạn đọc.

Nhóm phóng viên: Tạp chí TTPT