Chuyển đổi số tại thành phố Hồ Chí Minh

14/12/2023 09:57:09 +07:00

Thành phố Hồ Chí Minh xem chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm; mục tiêu phát triển thành phố thông minh dựa trên nền tảng công nghệ số. Tuy nhiên tiến trình chuyển đổi số tại thành phố năng động nhất nước này vẫn còn nhiều điểm khó cần phải có thời gian, lộ trình để chuyển đổi.

Ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh Phát biểu tại kỳ họp thứ 13-HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa 10

Phát biểu tại kỳ họp thứ 13-HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa 10, Giám đốc Sở TT&TT TP. Hồ Chí Minh – ông Lâm Đình Thắng nói “Phương thức triển khai giai đoạn chuyển đổi số hiện nay khác gì so với giai đoạn tin học hóa. Thực hiện chuyển đổi số là thay đổi cách tổ chức, vận hành một cách toàn diện bằng công nghệ dữ liệu. Vì vậy, thành phố đã thay cách làm công nghệ thông tin so với trước đây

Qúa trình này cần thực hiện các việc như:

-Chuyển từ việc mua sắm, đầu tư hệ thống riêng lẻ sang tập trung xây dựng các nền tảng số thống nhất toàn thành phố. Vì vậy thành phố chuyển từ xây dựng các phần mềm rời rạc sang tập trung các nền tảng số quy mô toàn thành phố, tập trung xây dựng các nền tảng quan trọng

-Chuyển từ cách xây dựng sang thuê dịch vụ để đạt hiệu quả nhanh giảm rủi ro, khắc phục khó khăn về nhân sự IT trong cơ quan Nhà nước.

-Chuyển từ tin học hóa quy trình hiện có thành kiến tạo quy trình mới, cần tái cấu trúc lại quy trình, cắt giảm thủ tục, thời gian xử lý trên cơ sở liên thông, khai thác. Khi thực hiện thủ tục hành chính thì lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Theo ông Thắng, chuyển đổi số là một quá trình về cả giải pháp công nghệ lẫn kiến tạo thể chế, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ cần thời gian lộ trình để chuyển đổi

Ở Việt Nam chương trình chuyển đổi số quốc gia được thực hiện từ năm 2020; nhưng chủ đề dữ liệu số mới được tập trung quy mô toàn quốc từ năm 2023.Các quốc gia tiên phong về chuyển đổi số đã bắt đầu triển khai các nền tảng số từ rất sớm như Hoa kỳ, Hàn Quốc từ những năm 1990, Singapore bắt đầu chương trình chuyển đổi số từ năm 2014.

Thanh Phong