Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang: Yêu cầu ngành Y tế  tỉnh Kiên Giang cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á

30/05/2024 13:05:07 +07:00

Ngày 24/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan của ngành y tế Kiên Giang cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra vụ án hình sự Vi phạm vi định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế  tỉnh Kiên Giang và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố điều tra số 42/QĐ-CSKT ngày 14/04/2023.

Căn cứ Điều 88 Bộ Luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án đang điều tra, gồm:

Vỏ, hộp của các loại hàng hóa theo Hợp đồng số 20/HĐ/KSBT-VIETA ngày 17/04/2022 giữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt A.

Vỏ, hộp của các loại hàng hóa theo Hợp đồng số 74/HĐ/KSBT-VIETA ngày 20/08/2022 giữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt A.

Trường hợp hiện tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang không còn lưu trữ Vỏ, hộp của các loại hàng hóa nêu trên thì yêu cầu xác nhận bằng văn bản về nội dung này gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng PC 03).

Chuyên mục Bạn đọc-Pháp luật Tập chí truyền thống và phát triển sẽ theo dõi diễn biến của vụ án để kịp thời thông tin đến bạn đọc.

Nhóm phóng viên: Tạp chí TTPT