CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÍ ĐIỂM LUẬT CĂN CƯỚC TAỊ THỊ XÃ BUÔN HỒ

02/07/2024 20:43:50 +07:00

Chiều ngày 01/7/2024, Công an thị Buôn Hồđã phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXHcông an tỉnh Đắk Lắk tổ chức l phát động triểnkhai Luật Căn cước năm 2023 tại thị Buôn Hồ.

Về tham dự chỉ đạo chủ trì l phát động, Đồng chí Đại Trần Bình HưngPhó Giám đốcCông an tỉnh, lãnh đạo thị ủy, UBND thị Buôn H.các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trongtoàn tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Trần Bình Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Buổi lễ

Thị Buôn H được chọn đơn vị làm điểmphát động triển khai Luật Căn cước năm 2023 tổchức thu nhận hồ cấp căn cước, giấy chứng nhậncăn cước trong toàn tỉnh. Trong ngày đầu ra quân, Công an thị đã thu nhận được 129 hồ cấp Căncước, trong đó từ 0-6 tuổi 07 hồ , từ 06-14 tuổi 101 hồ trên 14 tuổi 21 hồ .

10 công dân đầu tiên trên địa bàn thị xã được thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo Luật Căn cước năm 2023
Đoàn thanh niên Công an thị xã hỗ trợ công dân đăng ký nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

Một số hình ảnh tại buổi l phát động:

Phan TânPhướcThành