Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

16/09/2023 13:49:27 +07:00

Sáng nay 16-9, Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị đã công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, thay mặt đoàn kiểm tra, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đoàn kiểm tra 889; kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra trực tiếp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, Thị ủy Phước Long, Đảng bộ Công an tỉnh và Sở Nội vụ.  Dự kiến thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 18-9. Kết quả kiểm tra sẽ được đoàn tổng hợp trình Bộ Chính trị thông qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 11 tới đây.

Đồng chí Phan Đình Trạc – ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban nội chính Trung ương công bố quyết định của Bộ chính trị về kiểm tra công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đối với công tác cán bộ thời gian qua, đặc biệt là trong quy hoạch, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, thực hiện luân chuyển cán bộ. Đối với báo cáo phục vụ công tác kiểm tra, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị được kiểm tra cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện tốt nhất để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra. Đồng thời cho rằng, hoạt động kiểm tra là dịp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tự đánh giá, tự kiểm tra về công tác cán bộ. Riêng đối với 27 nội dung theo chỉ đạo của trưởng đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước sẽ tổng hợp, xử lý tối đa các vấn đề thông qua tài liệu hướng dẫn. Đồng thời, xây dựng các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                                                                  TRỌNG ANH – QUỐC VIỆT