Địa điểm tập kết ra Bắc thành di tích cấp quốc gia

25/05/2024 12:50:09 +07:00

Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 – 1955 tại Cà Mau vừa được bổ sung vào di tích quốc gia.

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Quyết định 1327 về việc bổ sung một di tích vào di tích quốc gia Các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam bộ – Trung ương Cục miền Nam. Theo đó, địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại Sông Đốc, Cà Mau được bổ sung vào di tích quốc gia Các địa điểm thuộc Xứ ủy Nam bộ – Trung ương Cục miền Nam (giai đoạn từ cuối năm 1949 đến đầu năm 1955).

Đồng bào miền Nam tiễn con em tập kết ra Bắc

Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (bờ nam Sông Đốc) nằm cách cửa Sông Đốc khoảng 2 km, diện tích 2.000 m². Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, giờ đây những yếu tố gốc của di tích gần như không còn nữa, ngay cả địa hình và cảnh quan thiên nhiên cũng đã thay đổi theo thời gian.