Đoàn Kiểm tra liên ngành việc triển khai thực hiện các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản.

19/03/2024 08:18:38 +07:00

Đoàn Kiểm tra liên ngành việc triển khai thực hiện các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản.

 Từ ngày 12/3 đến ngày 15/3/2024, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục thực hiện các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc; nghề, ngư cụ cấm để khai thác thuỷ sản và công tác tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

 Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tàu khai thác thủy sản trên các sông thuộc khu vực huyện Long Thành và Nhơn Trạch

Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông (đường thủy) Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai; Phòng Kinh tế huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch và UBND 2 xã Phước Thái, Long Thọ tiến hành kiểm tra các phương tiện khai thác thuỷ sản trên sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, sông Soài Rạp và sông Đồng Tranh thuộc khu vực hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch.

Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tàu khai thác thủy sản trên các sông thuộc khu vực huyện Long Thành và Nhơn Trạch

Ngay trong ngày đầu ra quân kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và xử lý 02 trường hợp sử dụng tàu cá để khai thác thuỷ sản bằng nghề đáy và 01 trường hợp sử dụng tàu cá để khai thác thuỷ sản bằng công cụ kích điện. Đây là nghề cấm theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Đoàn kiểm tra liên ngành,kiểm tra tàu khai thác thủy sản trên các sông thuộc khu vực huyện Long Thành và Nhơn Trạch

Thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản và các hành vi vi phạm khác về khai thác thuỷ sản, quản lý tàu thuyền khai thác thuỷ sản. Đồng thời lồng ghép công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thuỷ sản nhằm nâng cao ý thức của người dân trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trong hoạt động thuỷ sản.

Qua đó cũng tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng ngành Thuỷ sản với chính quyền địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản bền vững.

Tạ Tùng – Võ Gia