Đồng Nai: Hội Nông dân tỉnh họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

14/10/2023 21:11:19 +07:00

Chiều ngày 13/10, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023), tham dự có ông Cao Tiến Dũng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đào Văn Phước Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Hoàng Thị Bích Hằng Phó chủ tịch HĐND; lãnh đạo Hội Nông dân qua các thời kỳ… 

Nhằm ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đồng thời đánh giá hoạt động từ 14/10/2022 – 14/10/2023, khắc phục những mặt hạn chế, khó khăn đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện các phong trào trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ông Nguyễn Tuấn Anh phát biểu, báo cáo tại cuộc họp

Từ nay đến cuối năm, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 24/10 2014 của UBND tỉnh về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. kịp thời phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, nêu gương người tốt, việc tốt trong tổ chức Hội. Xây dựng cũng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với nâng cao năng xuất và đời sống, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong nông dân trong thời kỳ đổi mới. Tổng kết và xét thưởng khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Quang cảnh tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc hop, trong 3 quý vừa qua, các cấp hội cơ sở đã kết nạp mới 3.866 hội viên. Hội Nông dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Các cấp hội thi đua lập thành tích thực hiện gần 100 công trình chào mừng đại hội đại biểu hội nông dân các cấp với kinh phí gần 7 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ông Nguyễn Tuấn Anh đã ôn lại truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam, và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, hội viên, nông dân Đồng Nai trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển nền nông nghiệp hiện đại hôm nay.

Lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Tại buổi họp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, xem phim tư liệu lịch sử hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam trong chặng đường 93 năm qua, và phát động phong trào thi đua hướng đến kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam năm 2024.

Thanh Phong