Đồng Nai: Tổ chức Đại hội Thành lập – Chi hội cựu Công An Nhân Dân

20/04/2024 09:38:41 +07:00

Đồng Nai: Tổ chức Đại hội Thành lập – Chi hội cựu Công An Nhân Dân

Chiều ngày 19/04/2024 Tại ủy Ban Nhân dân phường An Bình – Thành phố Biên Hoà đã diễn ra Đại hội – Chi hội Cựu CAND phường An Bình lần thứ I nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến tham dự đại hội có gần 100 đại biểu là cựu Công an đang sinh sống trên địa bàn phường An Bình thuộc Thành phố Biên Hoà.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua nội dung chương trình của Đại hội, nhất là báo cáo về sự hình thành, vai trò, trách nhiệm và những quy định liên quan đến công tác thành lập Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam và Hội Cựu Công an nhân dân Phường An Bình. Theo đó, Hội Cựu Công an nhân dân Phường An Bình được thành lập là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các thế hệ cựu Công an nhân dân, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ cựu Công an, tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế và góp phần giữ vững ANTT ở địa phương.

Trong thời gian tới, Hội tập trung xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với từng cấp hội, tuyên truyền sâu rộng tới các hội viên tôn chỉ, mục đích của Hội, về chính sách, pháp luật, nghĩa vụ, trách nhiệm của hội viên đối với các hoạt động của Hội, nhằm thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, đoàn kết, gắn bó tham gia xây dựng phát triển Hội ngày càng vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Phường An Bình.

Những hình ảnh tổ chức Đại hội thành lập – chi hội cựu Công An Nhân Dân phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 2024:

Tin: Trần Thanh Thảo
Ảnh: Phạm Khang