Hội nghị báo cáo thông tin thời sự 06 tháng cuối năm 2023

05/01/2024 14:42:43 +07:00

Hội nghị báo cáo thông tin thời sự 06 tháng cuối năm 2023

Sáng 05/1, Ban tuyên giáo tỉnh uỷ đã chức Hội nghị thông tin thời sự 06 tháng cuối năm 2023 tại Hội trường – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Và gần 300 đồng chí nguyên là lãnh đạo, quản lý của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, quản lý của các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Bình Phước đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các đại biểu đến tham dự hội nghị.
Các đại biểu đến tham dự hội nghị.

Hội nghị thông tin thời sự 06 tháng cuối năm 2023 nhằm giúp cho đảng viên, cán bộ lãnh đạo nhận thức đầy đủ, chính xác, sâu sắc, khách quan, tổng kết về tình hình trong nước, thế giới, cũng như quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước ta. Trên cơ sở đó, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần phục vụ công tác tham mưu, lãnh đạo và chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

Đại biểu và khách mời cùng nhìn lại quá trình phát triển của bình dương trong hơn 20 năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thông tin một số vấn đề như: Những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Những dấu ấn trong công tác đối ngoại của tỉnh Bình Dương thời gian qua; Ý nghĩa và kết quả công tác phối hợp giữa Tỉnh ủy Bình Dương và Hội đồng Lý luận Trung ương trong thực hiện Đề án “Tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050”.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ có đôi lời phát biểu tại buổi hội nghị.

Kim Xuyến – Quốc Chung