Kì họp thứ 12 HĐND, TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

13/11/2023 12:20:03 +07:00

Sáng ngày 11/11/2023 tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh,  số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, diễn ra phiên họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh, kì họp thứ 12, Khoá X, nhiệm kì 2021-2026

Trong phiên họp này Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Lệ và Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đồng chủ trì. Phiên họp đã đưa ra những quyết định đúng đắn, hợp lòng dân và tiến hành công tác nhân sự để đáp ứng theo yêu cầu, tình hình, nhiệm vụ đặt ra của thành phố.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Bà Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong kỳ họp lần này, HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong bối cảnh tăng tốc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 của Quốc hội: cụ thể các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. UBND TP. Hồ Chí Minh cũng xác định các lĩnh vực ưu tiên của thành phố bao gồm: Điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến; quy định các lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, nội dung, mức quy định về hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh phiên họp
Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng xem xét các nội dung cấp bách khác như điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2023; tờ trình về quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố…

Ông Nguyễn Văn Dũng, tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp

Tại kì họp này cũng đã tiến hành công tác nhân sự: HĐND TP. Hồ Chí Minh bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021-2026

Thanh Phong – Thống Nhất