Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

27/03/2024 21:35:02 +07:00

Luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7
Thủ tướng chính phủ vừa ra công văn số 202/Ttg-NN về việc triển khai thi hành Luật đất đai số 31/2024/QH15. Đây là cơ sở để Quốc hội cho phép Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm đưa Luật đất đai số 31/2024/QH15 vào cuộc sống.
Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ trưởng Bộ TNMT, Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Bộ trưởng Bộ nội vụ, Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp tỉnh…thực hiện đúng nội dung mà Thủ tướng chỉ đạo theo tinh thần công văn số 202/Ttg-NN
Như vậy Luật đất đai năm 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 sớm hơn dự kiến (ngày 1/1/2025).

Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Bạn đọc và Pháp luật