Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cung ứng xăng dầu, đặt biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, Xuân Giáp thìn 2024.

02/02/2024 15:49:07 +07:00

Ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cung ứng xăng dầu, đặt biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, Xuân Giáp thìn 2024.

Chính phủ yêu cầu chủ động có giải pháp từ sớm, từ xa và có phương án bù đắp nguồn cung ứng xăng dầu phù hợp trong mọi tình huống. Tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung ứng xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện gởi các bộ, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương về đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và trong thời gian tới.

Trong Công điện , Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thường xuyên theo dõi, nắm chắc mọi tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước: tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời điều chỉnh phân giao tổng nguồn xăng dầu phù hợp với tình hình thị trường: chủ động có giải pháp từ sớm, từ xa và có phương án bù đắp nguồn cung ứng xăng dầu cho phù hợp trong mọi tình huống: tuyệt đối không được để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung ứng xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp: Phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, đồng thời có giải pháp kịp thời không để ảnh hưởng, gián đoạn nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới: chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài Chính điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Ảnh minh họa

Bộ Tài Chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương nhân đầu mối xăng dầu xem xét, quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu, đảm bảo kịp thời đúng quy định của pháp luật và phù hợp với diễn biến thị trường xăng dầu: Quyết liệt thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với các cơ quan thuế đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương chỉ đạo tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, tập đoàn xăng dầu Việt Nam, chủ động xây dựng phương án sản xuất, phân phối, điều tiết xăng dầu phù hợp, khoa học, hiệu quả: và có phương án chuẩn bị nguồn hàng, kịp thời cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp tại các địa phương nhằm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường.

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương, Tài Chính, Công an, Thanh tra Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, chính quyền các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu, vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, quy định về hóa đơn điện tử …

Quốc Chung