Quí I/2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Long An đạt 3,82%

11/04/2023 10:27:22 +07:00

 Trong quí I/2023, tỉnh Long An triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực ngay từ đầu năm với tinh thần vượt lên khó khăn, thách thức, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập… Nhờ vậy, tình hình kinh tế- xã hội có xu hướng phục hồi và đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Long An chỉ đạo tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh: Báo Long An)
Long An chỉ đạo tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh: Báo Long An)

Báo cáo từ tỉnh Long An cho biết: Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP quí I/2023 đạt 3,82%; trong đó, khu vực 1 tăng 2,72%; khu vực 2 tăng 5,43% và khu vực 3 tăng 3,15%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,28%.

Sản xuất công nghiệp trong quí I phát triển ổn định với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,44% so cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,55%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quí tăng 9,52% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong quí I/2023 đạt trên 5.100 tỉ đồng, đạt 26,1% dự toán Trung ương, đạt 25% dự toán tỉnh giao, giảm 25,7% so cùng kỳ,…

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2023, đầu tư công được tập trung chỉ đạo thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ. Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ trên 8.740 tỉ đồng, tỷ lệ giải ngân trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt khá, đến ngày 22/3/2023 đã giải ngân trên 1.892 tỉ đồng, đạt 21,57% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 9,62% kế hoạch); trong đó, vốn tỉnh quản lý giải ngân trên 1.586 tỉ đồng, đạt 24,15% kế hoạch, vốn huyện quản lý giải ngân trên 306 tỉ đồng, đạt 13,89% kế hoạch.

Thời gian tới, các ngành, địa phương trong tỉnh Long An tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện cụ thể từng chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội được giao. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tái định cư; tập trung quyết liệt các giải pháp, biện pháp trong việc đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, lành mạnh; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính…/.

Nguồn tin: Dangcongsan.vn