Rắc rối vì một thửa đất UBND xã xác nhận chuyển nhượng cho hai người

24/11/2023 15:50:54 +07:00

Mua đất của hộ gia đình từ năm 2004 được UBND xã xác nhận một người bán. Người mua không canh tác sử dụng, 16 năm sau khởi kiện đòi đất. Vụ kiện rắc rối vì phát hiện UBND xã xác nhận bán cho hai người.  

Một thửa đất bán cho hai người

Hộ ông Nguyễn Văn Đời có 4 nhân khẩu, thường trú tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, được UBND huyện Bình Chánh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng hơn 14.883 m2 đất lúa tọa lạc tại xã Bình Lợi.

Ngày 19/7/2004 ông Đời được của thành viên trong gia đình ủy quyền ký bán cho bà Lê Thị Tuyết nhung miếng đấty trên với giá 300 triệu đồng. Bà Nhung đặt cọc 30 triệu đồng.

Ngày 20/8/2004 một mình ông Đời cũng tiếp tục ký giấy bán miếng đất trên cho ông Trần Minh Hùng với giá hơn 446 triệu đồng triệu đồng.

16 năm sau (ngày 25/12/2020) ông Hùng làm đơn khởi kiện buộc ông Đời và những thành viên trong gia đình phải trả cho ông Hùng hơn 14.883 m2 đất lúa mà ông Hùng đã mua của ông Đời từ 16 năm trước.

TAND huyện Bình Chánh thụ lý, UBND xã Bình Lợi tham gia với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan. Ông Lê Quang Minh đại diện cho UBND xã Bình Lợi khai tại bản tự khai gửi cho TAND huyện Bình Chánh, thừa nhận miếng đất lúa hơn 14.883 m2 của ông Đời và các thành viên trong hộ ông Đời (ủy quyền cho ông Đời) đã được UBND xã xác nhận trong Hợp đồng ông Đời bán cho bà Lê Thị Tuyết Nhung.

Ông Minh cũng thừa nhận ngày 20/8/2004 một mình ông Đời (các thành viên trong gia đình không ký) bán cho ông Trần Minh Hùng miếng đất trên (UBND xã Bình Lợi ký xác nhận).

Ngày 25/9/2020 ông Nguyễn Văn Đời làm đơn gửi UBND xã Bình Lợi đề nghị hòa giải vụ việc bán đất với bà Lê Thị Tuyết Nhung trước đó. Nhưng hòa giải 2 lần đều không thành do bà Nhung vắng mặt.

 19 năm sau Tòa lấy mẫu mới đi giám định

Trong đơn khởi, kiện ông Trần Minh Hùng nộp các chứng cứ là Hợp đồng chuyển nhượng ngày 20/8/2004, giữa người chuyển nhượng là ông Đời người nhận chuyển nhượng là ông Hùng. Kèm theo là các giấy ủy quyền của các thành viên trong gia đình ông Đời nhưng UBND xã Bình Lợi xác nhận ngày 23/8/2004 (tức ký sau khi ông Đời ký Hợp đồng chuyển nhượng cho ông Hùng). Về mặt pháp lý thì tại thời điểm chuyển nhượng đất chỉ có một mình ông Đời ký bán cho ông Hùng, là không hợp pháp vì các thành viên trong gia đình chưa ký ủy quyền cho ông Đời. (3 ngày sau các thành viên mới ký ủy quyền cho ông Đời).

Ngày 05/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh có Văn bản số: 03/YC-VKS-DS gửi cho TAND huyện Bình Chánh về việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ với nội dung: yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh thu thập mẫu chữ ký, chữ viết của ông Nguyễn Văn Đời, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Tới theo Quyết định số 521/2022/QĐ-CCTLCC, Quyết định số 300/2022/QĐ-CCTLCC của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh và tiến hành giám định làm rõ chữ viết và chữ ký của ông Nguyễn Văn Đời, bà Nguyễn Thị Kim Phượng, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Tới trong các Giấy ủy quyền ngày 20/8/2004 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 900/CN ngày 20/8/2004 giữa ông Nguyễn Văn Đời và ông Trần Minh Hùng.

Kết luận giám định của Phân viện KHHS Bộ Công an

Đại diện bị đơn cũng đề nghị TAND huyện Bình Chánh lấy mẫu chữ ký của các hộ gia đình ông Đời năm 2004, để làm mẫu giám định chữ viết và chữ ký của giấy ủy quyền mà các thành viên của hộ gia đình ông Đời năm 2004 nộp cho tòa án mới khách quan.

Nhưng ngày 13/9/2023 TAND huyện Bình Chánh mời các thành viên hộ gia đình ông Đời lên tòa lấy mẫu để giám định theo yêu cầu của bị đơn.

Ngày 02/10/2023, Phân viện KHHS Bộ Công an kết luận giám định, Chữ ký đứng tên Nguyễn Văn Đời dưới mục “Người nhận ủy quyền” trên các tài liệu cẩn giám định mục từ A1 đến A0, so với chữ ký đứng tên Nguyễn Văn Đời trên các mẫu so sánh ký hiệu M1, M2, M3, M4 là do cùng một người ký ra.

Còn các chữ viết của các thành viên trong giấy ủy quyền ngày 23/8/2004 và mẫu lấy ngày 13/9/2023 không phải 1 người viết ra. Riêng chữ ký năm 2004 và mẫu so sánh thì không giám định được.

Giấy ủy quyền năm 2004 – năm 2023 lấy mẫu đi giám định liệu khách quan?

Đáng nói, đại diện bị đơn đề nghị TAND huyện Bình Chánh lấy mẫu của hộ ông Nguyễn Văn Đời năm 2004 để giám định chữ ký chữ viết tại giấy ủy quyền ghi ngày 20/8/2004, được UBND xã Bình Lợi ký xác nhận ngày 23/8/2004. Nhưng TAND huyện Bình Chánh lại không trưng cầu giám định theo đề nghị của bị đơn. Ngược lại, TAND huyện Bình Chánh mang tài liệu so sánh là 04 giấy ủy quyền ghi ngày 16/7/2004 của các thành viên hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đời ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đời ký chuyển nhượng đất cho bà Lê Thị tuyết Nhung đi giám định nên Phân Viện KHHS Bộ Công an không giám định được chữ ký.

Từ việc UBND xã xác nhận trên Hợp đồng chuyển nhượng một thửa đất bán cho hai người, dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay. Hiện TAND huyện Bình Chánh đang chuẩn bị xét xử, hy vọng qua các chứng cứ của nguyên đơn, bị đơn và UBND xã cung cấp có trong vụ án, sẽ được TAND huyện Bình Chánh giải quyết đúng pháp luật, thấu tình đạt lý giữa nguyên đơn và bị đơn.

Hoài Nam