Sở Giao thông vận tải Kiên Giang: Một đảng viên chống tiêu cực bị trù dập

11/07/2024 11:12:21 +07:00

Văn phòng Đi din Tp Chí Truyn thng và phát trin ti Kiên Giang có nhn đưc đơn t cáo ca ông Nguyn Hoàng Vũ, đng viên, nguyên Trưng Đi din Cng v đưng thy ni đa trc thuc Cng v đưng thy ni đa – S Giao thông vn ti tnh Kiên Giang; tcáo ông Nguyn Xuân Đà, Giám đc, Cng v đưng thy nôi đa và ông Trương Ngc Phưc, Chánh thanh tra, Thanh Tra giao thông, hai đơn v này đu thuc Sở GTVT Kiên Giang, có sai phạm v tài chính và nhiu sai phm khác.

   Theo ni dung đơn t cáo ca ông Nguyn Hoàng Vũ, trong mt thi gian dài ti Cng v đưng thy ni đa và Thanh Tra giao thông thuc S Giao thông vận tải (GTVT) Kiên Giang đ xy ra nhiu sai phm liên quan đến công tác tài chính như: Theo Quy chế chi tiêunội bộ, kinh phí cấp cho 14 đi Thanh tra giao thông (TTGT) trc thuc Sở GTVT đưc cp 9 triệu đồng/tháng nhưng ông Trương Ngọc Phưc, Chánh Thanh tra, Thanh tra giao thông ( TTGT) tỉnh ch đo quyết toán mỗi đi 18 triệu đồng/tháng,  14  đi TTGT trực thuộc quyết toán vưt trên 100 triệu đồng/ tháng.Vậy mi năm đơn vị này quyết toán khng trên một tđng và trong 10 năm qua đơn vị này quyết toán khống hơn 10 t đng. Về  quy định kinh phí chi cho đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa mỗi tháng được chi 40 lít xăng (khoảng 800 ngàn đồng) nhưng ông Nguyễn Xuân Đà, Giám đốc, Cảng vụ đường thủy nôi địa Kiên Giang chỉ đạo quyết toán từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng. Ni dung này được thể hiện ti Thông báo kết luận s 279-TB-UBKTTU  ngày 16/8/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang

Tuy nhiên, sau khi tố cáo những sai phạm trên, ông Nguyễn Hoàng Vũ bị Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Kiên Giang kiểm điểm và đề nghị Đảng ủy Khối các Cơ quan cấp tỉnh kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo. Quá bức xúc trước hiện tượng đấu tranh chống tiêu cực bị trù dập, ông Vũ đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền kêu cứu.

    Đến ngày 20/6/2019 Đng y Khi các Cơ quan cp tnh mi ra Quyết đnh s 1750-QĐ/ĐUK xóa hình thc k lut Cnh cáo Đng đi vi ông Vũ (tha nhn ông Vũ t cáo đúng); sau đó, ông Vũ gi nhiu đơn yêu cu bi thưng thit hi cho ông nhưng đến nay các cơ quan có thm quyn vẫn chưa gii quyết, làm nh hưng rt ln đến danh d, cuc sng và s nghip ca ông.

Chuyên mc Bn đc-Pháp lut Tp Chí Truyn thng và Phát trin s theo dõi din biến ca v vic đ kp thi thông tin đến bn đc.

​​​​​​​Nhóm phóng viên: Tp chí TTPT