Tập huấn quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương 2023

23/09/2023 15:09:33 +07:00

Sáng 22/09, tại trường Chính trị tỉnh Bình Dương đã diễn ra hội nghị tập huấn quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. Hội nghị do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức. Nhằm phổ biến nội dung Quy định Bảo vệ môi trường và Quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến Cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về môi trường của Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.

Toàn cảnh tại hội nghị tập huấn
Toàn cảnh tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị có sự tham dự của đồng chí Ngô Thành Mua, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường; đồng chí Lê Trương Huỳnh Anh, Trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm; Phan Phục Nghiệp, Phó trưởng phòng Quản lý chất thải. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại biểu là cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách công tác quản lý Nhà nước về môi trường; đại diện các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, các Hội, đoàn thể cấp tỉnh; chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai kịp thời Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030 nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ, sự cố môi trường chất thải gây ra trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong quản lý nhà nước về ứng phó khắc phục sự cố chất thải, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng từ cấp tỉnh đến địa phương trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố chất thải. Vận dụng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh; xây dựng hệ thống tổ chức đủ năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về con người, kinh tế, xã hội và môi trường.

Ông Ngô Thành Mua Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

Tại buổi tập huấn phổ biến Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh. Đồng thời triển khai các nội dung Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, (quy định chung; phân vùng bảo vệ môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bảo vệ môi trường đối với hoạt động đầu tư khu nhà xưởng cho thuê; quan trắc nước thải và quan trắc bụi, khí thải công nghiệp; trách nhiệm quản lý Nhà nước về môi trường…

Đồng thời triển khai các quy định về quản lý chất thải rắn và Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023-2025; Triển khai một số nội dung quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải.

Sau khi hội nghị kết thúc các Cán bộ Sở, các ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các Hội đoàn thể và doanh nghiệp đã tiếp cận, đúc kết được nhiều kiến thức cũng như quy định pháp luật về môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Bình Dương.

Kim Xuyến

Ảnh: Quốc Chung