THÔNG TIN BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐIỂM HẸN KIỀU BÀO SỐ 01 NĂM 2024

06/07/2024 21:47:18 +07:00

Với định hướng xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh – Điểm hẹn kiều bào” trở thành địa chỉ tin cậy để kiều bào gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm; là cầu nối hỗ trợ người làm công tác kiều bào tìm hiểu, nghiên cứu và tuyên truyền, phổ biến văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh đến cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới; Giới thiệu, trưng bày sản phẩm hàng hóa kiều bào, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh; tạo cơ hội cho kiều bào gắn kết, tương tác và hợp tác hình thành mạng lưới liên kết trí thức, doanh nhân kiều bào góp phần phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp cho thành phố.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố tổ chức Chương trình hoạt động Điểm hẹn kiều bào số 01 năm 2024:

Nội dung chương trình hoạt động Điểm hẹn kiều bào số 01 năm 2024

Phát huy vai trò của cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trong việc đưa hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã thực hiện truy xuất nguồn gốc (TXNG) tham gia thị trường quốc tế; Thảo luận và góp ý xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu TXNG sản phẩm, hàng hóa của Thành phố mang tính đồng bộ, công khai, minh bạch, xác thực các thông tin TXNG thông qua việc kết hợp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; góp phần đảm bảo chất lượng, tính an toàn của sản phẩm, hàng hóa, tăng cường tính giám sát, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, phục vụ hội nhập quốc tế đối với các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn TP.HCM.

– Thời gian: Từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00, thứ Bảy ngày 06 tháng 7 năm 2024

– Địa điểm: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh – Điểm hẹn kiều bào tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, số 147, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

– Khách mời tham dự: Đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố và các doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố có nhu cầu xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế, cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài cùng các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh