Tri ân các anh hùng liệt sĩ trong Khởi nghĩa Nam kỳ

23/11/2023 14:01:35 +07:00

Sáng 23/11/2023. Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940 – 23/11/2023) là một mốc  vẻ vang trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Khởi nghĩa Nam Kỳ tuy diễn ra trong một thời gian ngắn, bị kẻ thù dìm trong biển máu, song có ý nghĩa lịch sử to lớn: Nêu cao tinh thần yêu nước quật khởi của nhân dân Nam Bộ, khẳng định chủ trương của Ðảng về chuyển hướng chiến lược đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu là hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo; là sự đấu tranh bằng võ lực rộng lớn mạnh mẽ đầu tiên, báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc đang đến gần; cũng là bước tập dượt trực tiếp cho quần chúng, cán bộ, đảng viên đi đến thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công vang dội.

Ban lãnh đạo thành phố cùng các đoàn đại biểu dành phút mạc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ, các cánh quân từ 4 phía đã tiến thẳng vào Đồn Hóc Môn, nơi ngụ trị của Quận trưởng Bùi Ngọc Thọ (nay là Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn). Trước sức mạnh của nghĩa quân, lính trong đồn không đủ tinh thần kháng cự, bỏ chạy. Cờ đỏ búa liềm xuất hiện, đã cổ vũ tinh thần chiến đấu của nghĩa quân và Nhân dân.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cùng các đoàn đại biểu đã thành kính  dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hi sinh trong trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Phước Lộc thắp hương tư

Thực tiễn đã chứng minh tinh thần Cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đã rút ra nhiều bài học cho dân tộc ta trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân đó là: Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, vận dụng phù hợp, sáng tạo vào điều kiện thực tế của địa phương; chuẩn bị các điều kiện cần và đủ bảo đảm cho khởi nghĩa thắng lợi, nhất là vấn đề xây dựng lực lượng (bao gồm lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang), vấn đề nhận định, chớp đúng thời cơ, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, coi trọng và giữ vững sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và quần chúng, khơi dậy và nhân lên sức mạnh vĩ đại từ sự đồng tâm, hiệp lực của quần chúng. Những bài học kinh nghiệm đó được Đảng ta chắt lọc, vận dụng sáng tạo vào giai đoạn đấu tranh trên các chặng đường, đồng thời đây cũng là một bài học lịch sử hào hùng của dân tộc cần phải được khắc cốt ghi tâm và lưu truyền đến mãi mãi các thế hệ mai sau.

PV: Thanh Phong