QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

04/02/2024 10:53:50 +07:00

Trương Hòa Bình
QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

.
Hùng Vương quốc tổ

Linh khí ngút trời
Hào quang tỏa rạng
Mắt như sao ngời
Đội mão chim công
Trống đồng vang vọng
Con Lạc cháu Hồng
Nhớ ơn Quốc Tổ
Chung sức chung lòng
Giữ vững non sông
Mãi mãi trường tồn
Nước non an lạc
Thịnh trị thái bình
Quốc Tổ anh minh

02/02/2024