TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN

16/07/2023 20:01:22 +07:00

Giới thiệu về chuyên đề:
Đặng Vũ Cảnh Linh
Truyền thông trong bối cảnh của toàn cầu hoá thay đổi và phát triển một cách mạnh mẽ đặc biệt là tính đa chiều của thông tin. Sức mạnh của truyền thông, qua các phương tiện truyền thông hiện đại được ví như sức mạnh của những cơn sóng thần, có thể cuốn hút sự tham gia của hàng triệu con người, biến đối tượng truyền thông trở thành chủ thể truyền thông góp phần quan trọng vào tổ chức và định hướng cho hoạt động sống của con người.
Các bài viết về chuyên đề:
    Toàn cầu hóa và truyền thông đa chiều
    Khi công nghệ “định đoạt” tương lai của báo chí